Jak znaleźć najbardziej korzystne lokaty?

Na rynku lokat terminowych coraz trudniej znaleźć takie, które pozwalają korzystać z wysokiego oprocentowania. Z tego powodu ważne jest przy wybieraniu takich produktów bankowych, aby zapoznać się z różnymi ofertami. Pozwala to znaleźć takie lokaty, które oferują specjalne warunki przekładające się na możliwość uzyskania nieco większych, niż przeciętne zysków.


Jakie lokaty mogą przynieść największe zyski?

Do najbardziej korzystnych można zaliczyć lokaty rentierskie, które są jednak kierowane jedynie do klientów, którzy dysponują bardzo dużymi środkami finansowymi, które mogą być przeznaczone na depozyt w banku. Przy mniejszych kwotach, które chce się przeznaczyć na założenie lokaty, niezbędne jest poszukanie lokat na promocyjnych warunkach. Do takich może być zaliczona lokata 3 miesięczna na nowe środki pko.


Wyższe oprocentowanie lokat

Promocyjne lokaty kierowane są między innymi do:

- nowych klientów,

- klientów korzystających z dodatkowych produktów bankowych,

- stałych klientów.

Zanim wybierze się konkretną ofertę lokaty terminowej warto zapoznać się z jak największą ilością dostępnych ofert, w tym również warto rozważyć ofertę lokaty 3 miesięcznej na nowe środki PKO. W ten sposób można wybrać takie lokaty, przy których spełni się wymagania stawiane przez bank. Jeśli planuje się założenie konta w nowym banku czy wpłacenie dodatkowych, dużych środków finansowych do banku wówczas można korzystać z ofert kierowanych do nowych klientów. Natomiast posiadając określone produktu w wybranym banku zawsze warto skontaktować się z doradcami, co często pozwala uzyskać dostęp do produktów w formie lokat terminowych kierowanych do stałych klientów.